Tokyo Spark หวานใจ หวานเจี๊ยบ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ Tokyo Spark หวานใจ หวานเจี๊ยบ 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท สายการบิน Air Asia X ประเทศ ญี่ปุ่น ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

 • สักการะพระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ พระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก
 • ขอพร ณ ศาลเจ้าคาชิมะ ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดและเป็นศาลเจ้าที่พลังวิญญาณแก่กล้าที่สุดในคันโต
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ เอมิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น
 • ชมความงามบริเวณ ชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ
 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM สัมผัสความรู้สึกของการจำลองแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
 • สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ณ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
 • เก็บภาพคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี
 • นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ถ่ายรูปคู่โคมไฟขนาดยักษ์ ณ วัดอาซากุสะ
 • เพลิดเพลินช้อปปิ้งที่ย่านดัง ย่านชินจูกุ ศูนย์รวมสินค้า แหล่งอัพเดทเทรนด์แฟชั่นชั้นนำของชาวญี่ปุ่น
 • อิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้
  • พิเศษ อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษขาปูยักษ์ ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 06 กรกฎาคม – 10 กรกฎาคม 2018
07 กรกฎาคม – 11 กรกฎาคม 2018
12 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2018
13 กรกฎาคม – 17 กรกฎาคม 2018
19 กรกฎาคม – 23 กรกฎาคม 2018
20 กรกฎาคม – 24 กรกฎาคม 2018
27 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2018
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2018
02 สิงหาคม – 06 สิงหาคม 2018
03 สิงหาคม – 07 สิงหาคม 2018
04 สิงหาคม – 08 สิงหาคม 2018
08 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2018
16 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2018
17 สิงหาคม – 21 สิงหาคม 2018
1 สิงหาคม8 – 22 สิงหาคม 2018
23 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2018
24 สิงหาคม – 28 สิงหาคม 2018
25 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2018
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2018
01 กันยายน – 05 กันยายน 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *