Tokyo Plus โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ Tokyo Plus โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท สายการบิน Thai Air Asia ประเทศ ญี่ปุ่น ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว

โตเกียว

  • เยือนวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดชมความงดงามของทะเลสาบอาชิ
  • ชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน ชิมไข่ดำอายุยืน ที่หุบเขาโอวาคุดานิหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าหุบเขานรก
  • เปิดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น
  • ชมโอชิโนะฮักไก บ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิ
  • สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ทดลองชงชาด้วยตัวเอง เรียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น
  • นมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ถ่ายรูปคู่ประตูฟ้าคำรณที่มีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์
  • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว ศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ
  • เยือนทะเลสาบชูเซ็นจิ ความงามของน้ำตกเคกอน น้ำตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
  • ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ศาลเจ้านิกโกโทโชกู ศาลเจ้าเก่าแก่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 03 ตุลาคม – 07 ตุลาคม 2018
04 ตุลาคม – 08 ตุลาคม 2018
08 ตุลาคม – 12 ตุลาคม 2018
09 ตุลาคม – 13 ตุลาคม 2018
17 ตุลาคม – 21 ตุลาคม 2018
18 ตุลาคม – 22 ตุลาคม 2018
20 ตุลาคม – 24 ตุลาคม 2018
21 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2018
24 ตุลาคม – 28 ตุลาคม 2018
25 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2018
26 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2018
27 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2018
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2018
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2018
01 พฤศจิกายน – 05 พฤศจิกายน 2018
06 พฤศจิกายน – 10 พฤศจิกายน 2018
07 พฤศจิกายน – 11 พฤศจิกายน 2018
08 พฤศจิกายน – 12 พฤศจิกายน 2018
13 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน 2018
14 พฤศจิกายน – 18 พฤศจิกายน 2018
15 พฤศจิกายน – 19 พฤศจิกายน 2018
20 พฤศจิกายน – 24 พฤศจิกายน 2018
21 พฤศจิกายน – 25 พฤศจิกายน 2018
22 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน 2018
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2018
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2018
04 ธันวาคม – 08 ธันวาคม 2018
06 ธันวาคม – 10 ธันวาคม 2018
11 ธันวาคม – 15 ธันวาคม 2018
12 ธันวาคม – 16 ธันวาคม 2018
16 ธันวาคม – 20 ธันวาคม 2018
20 ธันวาคม – 24 ธันวาคม 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *