Super Golden Route Osaka Tokyo 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ Super Golden Route Osaka Tokyo 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท สายการบิน Scoot Airlines ประเทศ ญี่ปุ่น ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

    ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว

 • ชมปราสาทโอซาก้า สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า
 • ชมศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงสัญลักษณ์ของศาลเจ้า
 • ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับป้ายกูลิโกะ สัญลักษณ์หนึ่งของของโอซาก้า
 • ชมวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
 • เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมบ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
 • ชมทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
 • ชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะ
 • ถ่ายรูปคู่ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาดำ ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • เพลิดเพลินกับบรรยากาศ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง หมู่บ้านน้ำใส-โอชิโนะฮัคไก
 • สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
 • นมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
 • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบ
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ถนนโดตงโบริ ย่านชินไซบาชิ
กำหนดการ 07 กรกฎาคม – 11 กรกฎาคม 2560
14 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2560
21 กรกฎาคม – 25 กรกฎาคม 2560
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2560
04 สิงหาคม – 08 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2560
18 สิงหาคม – 22 สิงหาคม 2560
25 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2560
01 กันยายน – 05 กันยายน 2560
08 กันยายน – 12 กันยายน 2560
15 กันยายน – 19 กันยายน 2560
22 กันยายน – 26 กันยายน 2560
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2560
06 ตุลาคม – 10 ตุลาคม 2560
13 ตุลาคม – 17 ตุลาคม 2560
20 ตุลาคม – 24 ตุลาคม 2560
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *