Grand Central Vietnam 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ Grand Central Vietnam 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท สายการบิน Bangkok Airways ประเทศ เวียดนาม ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

 • เยี่ยมชมพระราชวังเว้ สถานที่จัดงานฉลองสำคัญ ที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ
 • อิสระเพลิดเพลินกับการซื้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำหอม
 • ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม สนุกสนานไปกับการชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน และนักร้องชาวเวียดนาม
 • เยือนวัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น สักการะพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อิ่มเอิบ
 • ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ สุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกและตกเข้าด้วยกัน
 • ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หมู่บ้านที่มรชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องงานการแกะสลักหินอ่อน หินหยก
 • เยือนเมืองโบราณฮอยอันที่ได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ชมสะพานญี่ปุ่น ชมจั่วฟุกเกี๋ยน และบ้านเลขที่ 101
 • นั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง สุดสนุกไปกับสวนสนุก FANTASY PARK
 • ชมสะพานมังกร (Dragon Brigde) Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง มีรูปปั้นหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลาพ่นน้ำ
 • เยือนหาดหมีเคว เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง ชมเรือกระด้ง ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินอึ๋ง
 • อิสระช้อปปิ้งของที่ระลึกที่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮานและมีรูปปั้นหญิงสวยงาม

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 17 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2561
14 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 2561
28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *