Fantastic Taiwan 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ Fantastic Taiwan 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,777 บาท สายการบิน Eva Air ประเทศ ไต้หวัน ระยะเวลา 5 วัน 3 วัน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

 • ชมวัดจงไถซานซื่อ วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
 • นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • สักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ณ วัดเหวิ่นหวู่
 • นั่งรถไฟโบราณ ชมธรรมชาติดื่มด่ำไปกับความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ที่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • เก็บภาพประทับใจกับตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน
 • ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง พิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ
 • สนุกสนานกับการช้อปปิ้งในย่านซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป
 • เดินถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ชมหินรูปพระเศียรราชินีและหินลักษณะต่างๆ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599
ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ  03 พฤษภาคม – 07 พฤษภาคม 2561
15 พฤษภาคม – 19 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2561
08 มิถุนายน – 12 มิถุนายน 2561
13 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 2561
20 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *