Chill & Save Tokyo Fuji 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ Chill & Save Tokyo Fuji 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท สายการบิน Air Asia X ประเทศ ญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว

โตเกียว

  • ช้อปปิ้งสินค้าที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
  • สัมผัสประสบการณ์ การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น
  • ชมความงดงามสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 ภูเขาไฟฟูจิ
  • ชมสวนโออิชิปาร์ค จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูก
  • ขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ถ่ายรูปโคมไฟแดงขนาดยักษ์ ณ วัดอาซากุสะ
  • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งศูนย์รวมแฟชั่นขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว
  • เยือนวัดนาริตะ วัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ ขอพรเพื่อสิริมงคล ซื้อเครื่องราง สินค้าพื้นเมือง
  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน หรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 07 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2018
08 มิถุนายน – 11 มิถุนายน 2018
14 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 2018
21 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2018
28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2018
05 กรกฎาคม – 08 กรกฎาคม 2018
12 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2018
19 กรกฎาคม – 22 กรกฎาคม 2018
27 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2018
16 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2018
23 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2018
30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2018
06 กันยายน – 09 กันยายน 2018
13 กันยายน – 16 กันยายน 2018
20 กันยายน – 23 กันยายน 2018
27 กันยายน – 30 กันยายน 2018
05 ตุลาคม – 08 ตุลาคม 2018
06 ตุลาคม – 09 ตุลาคม 2018
13 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2018
16 ตุลาคม – 19 ตุลาคม 2018
19 ตุลาคม – 22 ตุลาคม 2018
20 ตุลาคม – 23 ตุลาคม 2018
24 ตุลาคม – 27 ตุลาคม 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *