เบลสซิ่ง เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ BLESSING MYANMAR 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท สายการบิน Air Asia ประเทศ พม่า ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

    ทัวร์พม่า

  • สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน
  • พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์
  • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต
  • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน
  • เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
  • พักอินทร์แขวน 1 คืน, ย่างกุ้ง 1 คืน
กำหนดการ 29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2560
01 – 03 ตุลาคม 2560
05 – 07 ตุลาคม 2560
06 – 08 ตุลาคม 2560
07 – 09 ตุลาคม 2560
08 – 10 ตุลาคม 2560
12 – 14 ตุลาคม 2560
13 – 15 ตุลาคม 2560
14 – 16 ตุลาคม 2560
15 – 17 ตุลาคม 2560
19 – 21 ตุลาคม 2560
20 – 22 ตุลาคม 2560
22 – 24 ตุลาคม 2560
26 – 28 ตุลาคม 2560
27 – 29 ตุลาคม 2560
28 – 30 ตุลาคม 2560
29 – 31 ตุลาคม 2560
02 – 04 พฤศจิกายน 2560
03 – 05 พฤศจิกายน 2560
04 – 06 พฤศจิกายน 2560
05 – 07 พฤศจิกายน 2560
09 – 11 พฤศจิกายน 2560
10 – 12 พฤศจิกายน 2560
11 – 13 พฤศจิกายน 2560
12 – 14 พฤศจิกายน 2560
16 – 18 พฤศจิกายน 2560
17 – 19 พฤศจิกายน 2560
18 – 20 พฤศจิกายน 2560
19 – 21 พฤศจิกายน 2560
23 – 25 พฤศจิกายน 2560
24 – 26 พฤศจิกายน 2560
25 – 27 พฤศจิกายน 2560
26 – 28 พฤศจิกายน 2560
01 – 03 ธันวาคม 2560
02 – 04 ธันวาคม 2560
03 – 05 ธันวาคม 2560
08 – 10 ธันวาคม 2560
09 – 11 ธันวาคม 2560
10 – 12 ธันวาคม 2560
14 – 16 ธันวาคม 2560
16 – 18 ธันวาคม 2560
17 – 19 ธันวาคม 2560
21 – 23 ธันวาคม 2560
22 – 24 ธันวาคม 2560
23 – 25 ธันวาคม 2560
24 – 26 ธันวาคม 2560
28 – 30 ธันวาคม 2560
29 – 31 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *