ไต้หวัน กำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ ไต้หวัน กำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท สายการบิน THAI Airways ประเทศ ไต้หวัน ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ไต้หวัน

ไต้หวัน

  • เยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ บ้านเก่าอดีตบ้านพักของทหารญี่ปุ่นสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว
  • นั่งรถไฟโบราณชมความงามของอุทยานแห่งชาติอาลีซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน
  • เพลิดเพลินช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองไถจง
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
  • เยือนวัดหลงซานซื่อ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน และยังขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดในไต้หวันอีกด้วย
  • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งเปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพ ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัย
  • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทเป ที่แสดงประวัติและผลงานของนายพลเจียงไคเช็ค
  • ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ไฮไลท์สำคัญที่ไม่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ถ้าใครมาไต้หวันไม่ได้ถ่ายรูปคู่ถือว่าไม่มีถึง

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 12 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2561
06 กันยายน – 09 กันยายน 2561
27 กันยายน – 30 กันยายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *