โฮจิมินท์ซิตี้ ดาลัท มุยแน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ โฮจิมินท์ซิตี้ ดาลัท มุยแน 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท สายการบิน Nok Air, Air Asia ประเทศ เวียดนาม ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • เที่ยวครบโฮจิมินท์ซิตี้ เมืองเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
  • ผจญภัยในทะเลทรายเวียดนามที่ มุยแน
  • ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม
  • สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท
  • ช้อปปิ้งในตลาดเบ๋นถั่น
กำหนดการ 30 กันยายน – 03 ตุลาคม 2559
06 ตุลาคม – 09 ตุลาคม 2559
07 ตุลาคม – 10 ตุลาคม 2559
13 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2559
14 ตุลาคม – 17 ตุลาคม 2559
20 ตุลาคม – 23 ตุลาคม 2559
21 ตุลาคม – 24 ตุลาคม 2559
22 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2559
27 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2559
03 พฤศจิกายน – 06 พฤศจิกายน 2559
04 พฤศจิกายน – 07 พฤศจิกายน 2559
10 พฤศจิกายน – 13 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน – 20 พฤศจิกายน 2559
24 พฤศจิกายน – 27 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน – 28 พฤศจิกายน 2559
01 ธันวาคม – 04 ธันวาคม 2559
02 ธันวาคม – 05 ธันวาคม 2559
03 ธันวาคม – 06 ธันวาคม 2559
08 ธันวาคม – 11 ธันวาคม 2559
09 ธันวาคม – 12 ธันวาคม 2559
10 ธันวาคม – 13 ธันวาคม 2559
15 ธันวาคม – 18 ธันวาคม 2559
16 ธันวาคม – 19 ธันวาคม 2559
22 ธันวาคม – 25 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม – 26 ธันวาคม 2559
29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2559
30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2559
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *