โอซาก้า ทาคายาม่า ลัลล้า ใบไม้แดง 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ โอซาก้า ทาคายาม่า ลัลล้า ใบไม้แดง 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท สายการบิน Air Asia X ประเทศ ญี่ปุ่น ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า

โอซาก้า

 • ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ถ่ายรูปคู่ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงกว่าร้อยต้น สัญลักษณ์ของศาลเจ้า
 • เยี่ยมชมศาลเจ้าคิบูเนะ ที่ทำนายดวงชะตาด้วยการสุ่มกระดาษคำทำนายจุ่มน้ำ
 • ชมวัดคินคะคุจิ เป็นปราสาททองคำเปลว ที่สามารถสะท้อนน้ำใสสะอาดเป็นภาพงดงาม
 • เยือนนาโกย่าสเตชั่น เพลิดเพลินแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่และร้านอาหารมากมาย
 • เที่ยวชมเมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า ลิตเติ้ลเกียวโต เมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขา
 • ชมหมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
 • ชมที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้
 • เดินชมเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะ
 • เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน จัสโก้
 • สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่ปราสาทโอซาก้า สัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า
 • อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำ
 • เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ ริงกุเอาท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบิน

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 27 ก.ย – 01 ต.ค. 2561
03 – 07 ตุลาคม 2561
04 – 08 ตุลาคม 2561
05 – 09 ตุลาคม 2561
06 – 10 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
14 – 18 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
23 – 27 ตุลาคม 2561
24 – 28 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
26 – 30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ต.ค. 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *