แสวงบุญอินเดีย เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน กับมนัสนันท์ ทราเวล

    แสวงบุญอินเดีย เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน

      แสวงบุญอินเดีย เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน กับมนัสนันท์ ทราเวล รวมภาพความประทับใจทริปแสวงบุญ นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน(ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน) 4 ตำบล 9 วัน 8 คืน ณ ประเทศอินเดีย เนปาล กับมนัสนันท์ ทราเวล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *