เบสท์ เจอร์นี่ อิน ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ BEST JOURNEY IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,777 บาท สายการบิน Nok Scoot ประเทศ ไต้หวัน ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

    ทัวร์ไต้หวัน

  • เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด
  • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
  • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
  • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
  • พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน) พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
  • เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ…ในราคาสุดพิเศษ!!
  • สุดคุ้ม!!..เต็มอิ่มไปกับ 3 ตลาดสุดฮิต ห้ามพลาด!!
กำหนดการ 04 – 08 ตุลาคม 2560
05 – 09 ตุลาคม 2560
06 – 10 ตุลาคม 2560
11 – 15 ตุลาคม 2560
12 – 16 ตุลาคม 2560
13 – 17 ตุลาคม 2560
18 – 22 ตุลาคม 2560
19 – 23 ตุลาคม 2560
20 – 24 ตุลาคม 2560
22 – 26 ตุลาคม 2560
01 – 05 พฤศจิกายน 2560
02 – 06 พฤศจิกายน 2560
08 – 12 พฤศจิกายน 2560
09 – 13 พฤศจิกายน 2560
15 – 19 พฤศจิกายน 2560
16 – 20 พฤศจิกายน 2560
22 – 26 พฤศจิกายน 2560
23 – 27 พฤศจิกายน 2560
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2560
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2560
01 – 05 ธันวาคม 2560
02 – 06 ธันวาคม 2560
06 – 10 ธันวาคม 2560
07 – 11 ธันวาคม 2560
08 – 12 ธันวาคม 2560
13 – 17 ธันวาคม 2560
14 – 18 ธันวาคม 2560
20 – 24 ธันวาคม 2560
22 – 25 ธันวาคม 2560
27 – 31 ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2560
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2560
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2560
31 ธันวาคม – 04 มกราคม 2560
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *