เดอะ ไฮเอสท์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ THE HIGHEST FANSIPAN 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท สายการบิน Air Asia ประเทศ เวียดนาม ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

    ฟานซิปัน

  • สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา 2 คืน เต็มอิ่ม!!
  • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นชมยอดเขาฟานซิปัน สูงที่สุดในเวียดนาม
  • ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
  • เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก สถานที่จริงถ่ายทำเรื่อง KONG SKULL ISLAND
  • พักซาปา 2 คืน, นิงบิงห์ 1 คืน
กำหนดกา 05 ตุลาคม – 08 ตุลาคม 2560
07 ตุลาคม – 10 ตุลาคม 2560
13 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2560
14 ตุลาคม – 17 ตุลาคม 2560
21 ตุลาคม – 24 ตุลาคม 2560
27 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2560
02 พฤศจิกายน – 05 พฤศจิกายน 2560
04 พฤศจิกายน – 07 พฤศจิกายน 2560
09 พฤศจิกายน – 12 พฤศจิกายน 2560
11 พฤศจิกายน – 14 พฤศจิกายน 2560
16 พฤศจิกายน – 19 พฤศจิกายน 2560
18 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน 2560
23 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน 2560
25 พฤศจิกายน – 28 พฤศจิกายน 2560
01 ธันวาคม – 04 ธันวาคม 2560
08 ธันวาคม – 11 ธันวาคม 2560
14 ธันวาคม – 17 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม – 19 ธันวาคม 2560
21 ธันวาคม – 24 ธันวาคม 2560
22 ธันวาคม – 25 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *