ฮ่องกง เหมา เหมา ไม่เข้าจีน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ ฮ่องกง เหมา เหมา ไม่เข้าจีน 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,911 บาท สายการบิน Cathay Pacific ประเทศ ฮ่องกง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง ไม่เข้าจีน

ฮ่องกง

  • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวเกาะลันเตา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน
  • อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังมากมายที่ลดราคากว่า 70 เปอร์เซ็นที่ Citygate Outlet
  • ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล ณ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี
  • ขอพรวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง วัดแชกงหมิว หมุนกังหัน แก้ชง ขอโชคลาภ
  • นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดทราย REPULSE BAY
  • เลือกซื้อสินค้าตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เลดี้มาร์เก็ต
  • อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 13 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2561
14 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2561
20 กรกฎาคม – 22 กรกฎาคม 2561
21 กรกฎาคม – 23 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2561
28 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2561
03 สิงหาคม – 05 สิงหาคม 2561
04 สิงหาคม – 06 สิงหาคม 2561
17 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2561
18 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2561
24 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2561
25 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2561
01 กันยายน – 03 กันยายน 2561
08 กันยายน – 10 กันยายน 2561
15 กันยายน – 17 กันยายน 2561
21 กันยายน – 23 กันยายน 2561
22 กันยายน – 24 กันยายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *