ฮ่องกง เหมาๆ ไม่เข้าจีน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ ฮ่องกง เหมาๆ ไม่เข้าจีน 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,911 บาท สายการบิน Cathay Pacific ประเทศ ฮ่องกง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง

ฮ่องกง

  • นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลก
  • อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังมากมายที่ Citygate Outlet ห้างที่สินค้าจะลดราคาอยู่ประมาณ 30 – 70%
  • ขอพรเทพว่องไทซิน เทพที่คนให้ความเชื่อว่าต้องมาขอเรื่องสุขภาพ ณ วัดหวังต้าเซียน วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี
  • ขอพรวัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง
  • เยือนหาดทรายรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล
  • เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้าตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกงที่เลดี้ มาร์เก็ต
  • อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย ย่านช้อปปิ้งมีชื่อเสียง แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของฮ่องกงและของโลก

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 19 พฤษภาคม – 21 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2561
02 มิถุนายน – 04 มิถุนายน 2561
09 มิถุนายน – 11 มิถุนายน 2561
16 มิถุนายน – 18 มิถุนายน 2561
22 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2561
23 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
06 กรกฎาคม – 08 กรกฎาคม 2561
07 กรกฎาคม – 09 กรกฎาคม 2561
13 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2561
14 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2561
20 กรกฎาคม – 22 กรกฎาคม 2561
21 กรกฎาคม – 23 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2561
28 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2561
03 สิงหาคม – 05 สิงหาคม 2561
04 สิงหาคม – 06 สิงหาคม 2561
17 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2561
24 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2561
25 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *