ฮ่องกง เพียวๆ ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ ฮ่องกง เพียวๆ ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท สายการบิน Emirates ประเทศ ฮ่องกง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ

ฮ่องกง

  • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวเกาะลันเตา สักการะพระใหญ่วัดโป่วหลิน
  • ชมการแสดงแสงสีและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก The Symphony Of Light
  • ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เลดี้ มาร์เก็ต
  • ขอพรเรื่องสุขภาพ ความรัก ณ วัดหวังต้าเซียน วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี
  • สักการะเทพแชกง หมุนกังหัน ขอพร แก้ชง ณ วัดแชกงหมิว วัดเก่าแก่ของฮ่องกง
  • นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่หาดรีพัลส์เบย์
  • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย ย่านช้อปปิ้งสินค้าอันมีชื่อเสียง
  • ช้อปปิ้งที่ Citygate Outlet แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังมากมายที่ลดกว่า 70%

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 03 กรกฎาคม – 05 กรกฎาคม 2561
09 กรกฎาคม – 11 กรกฎาคม 2561
16 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2561
18 กรกฎาคม – 20 กรกฎาคม 2561
24 กรกฎาคม – 26 กรกฎาคม 2561
30 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2561
31 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2561
01 สิงหาคม – 03 สิงหาคม 2561
05 สิงหาคม – 07 สิงหาคม 2561
06 สิงหาคม – 08 สิงหาคม 2561
08 สิงหาคม – 10 สิงหาคม 2561
13 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2561
19 สิงหาคม – 21 สิงหาคม 2561
20 สิงหาคม – 22 สิงหาคม 2561
22 สิงหาคม – 24 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม – 28 สิงหาคม 2561
27 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2561
28 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *