ฮ่องกง เพียวเพียว 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ ฮ่องกง เพียวเพียว 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท สายการบิน Emirates ประเทศ ฮ่องกง ระยะเวลา 3 วัน 2 วัน

ฮ่องกง

ฮ่องกง

  • ชมการแสดงแสง สีและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก The Symphony Of Light
  • อิสระช้อปปิ้งสินค้าตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เลดี้ มาร์เก็ต
  • ขอพรเพื่อความศิริมงคล ขอพรสุขภาพ ความรัก ณ วัดหวังต้าเซียน วัดเก่าแก่กว่าร้อยปี
  • หมุนกังหันนำโชค แก้ชง ขอพรวัดแชกงหมิว ที่ศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง
  • เยือนหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY
  • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้ง
  • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย และ Citygate Outlet

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599
ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 13 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม 2561
14 พฤษภาคม – 16 พฤษภาคม 2561
20 พฤษภาคม – 22 พฤษภาคม 2561
21 พฤษภาคม – 23 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม – 25 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2561
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *