ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท สายการบิน Cathay Pacific ประเทศ ฮ่องกง, จีน ระยะเวลา 4 วัน 3 วัน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น

 • นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง นมัสการพระใหญ่วัดโป่วหลิน
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL
 • ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้นที่ หลอหวู่ ที่คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย
 • เยือนสวนหยวนหมิงหยวน สวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง
 • ถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ หรือจูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
 • เยี่ยมชมวัดอาม่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดและมีอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า
 • ชมวิหารเซนต์ปอล โบสถ์ที่มีสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก
 • เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลที่เหมือนจริงที่สุดในโลกจำลองมาจากฝรั่งเศสที่ The Parisian Macao
 • ชมโรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว The Venetian Macau สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
 • นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY
 • สักการะเทพเจ้าแชกง หมุนกังหันทองแดง แก้ชง ขอพรโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว วัดยอดนิยมของชาวฮ่องกง
 • ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599
ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 01 มีนาคม – 04 มีนาคม 2561
15 มีนาคม – 18 มีนาคม 2561
16 มีนาคม – 19 มีนาคม 2561
17 มีนาคม – 20 มีนาคม 2561
07 เมษายน – 10 เมษายน 2561
12 เมษายน – 15 เมษายน 2561
13 เมษายน – 16 เมษายน 2561
21 เมษายน – 24 เมษายน 2561
28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561
04 พฤษภาคม – 07 พฤษภาคม 2561
05 พฤษภาคม – 08 พฤษภาคม 2561
12 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม – 21 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม – 22 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2561
26 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม 2561
08 มิถุนายน – 11 มิถุนายน 2561
09 มิถุนายน – 12 มิถุนายน 2561
15 มิถุนายน – 18 มิถุนายน 2561
16 มิถุนายน – 19 มิถุนายน 2561
23 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2561
06 กรกฎาคม – 09 กรกฎาคม 2561
07 กรกฎาคม – 10 กรกฎาคม 2561
13 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2561
14 กรกฎาคม – 17 กรกฎาคม 2561
20 กรกฎาคม – 23 กรกฎาคม 2561
21 กรกฎาคม – 24 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2561
28 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2561
03 สิงหาคม – 06 สิงหาคม 2561
04 สิงหาคม – 07 สิงหาคม 2561
10 สิงหาคม – 13 สิงหาคม 2561
11 สิงหาคม – 14 สิงหาคม 2561
17 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2561
18 สิงหาคม – 21 สิงหาคม 2561
24 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2561
25 สิงหาคม – 28 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2561
01 กันยายน – 04 กันยายน 2561
08 กันยายน – 11 กันยายน 2561
14 กันยายน – 17 กันยายน 2561
15 กันยายน – 18 กันยายน 2561
21 กันยายน – 24 กันยายน 2561
22 กันยายน – 25 กันยายน 2561
29 กันยายน – 02 ตุลาคม 2561
06 ตุลาคม – 09 ตุลาคม 2561
13 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2561
19 ตุลาคม – 22 ตุลาคม 2561
20 ตุลาคม – 23 ตุลาคม 2561
26 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2561
27 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2561
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *