ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,996 บาท สายการบิน Air Asia ประเทศ ฮ่องกง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง

  • สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดใหญ่และเก่าแก่มากที่สุดในมาเก๊า
  • เที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ชมวิหารเซนต์พอล เยือนเดอะปาริเซียน เดอะเวเนเชี่ยน
  • สักการะเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง
  • ขอพรวัดแชกงหมิว ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ด้านโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง
  • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านช้อปปิ้งสินค้าอันมีชื่อเสียงที่ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย
  • นมัสการองค์สังกระจาย เจ้าแม่กวนอิม องค์อมิตรพุทธเจ้า ณ วัดผู่ถอ
  • ช้อปปิ้งก๋งเป่ย ศูนย์การค้าติดแอร์ ที่เต็มไปด้วยสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 10 พฤษภาคม – 12 พฤษภาคม 2561
11 พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2561
27 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม 2561
01 มิถุนายน – 03 มิถุนายน 2561
02 มิถุนายน – 04 มิถุนายน 2561
07 มิถุนายน – 09 มิถุนายน 2561
08 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2561
14 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2561
15 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 2561
16 มิถุนายน – 18 มิถุนายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *