ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้

ทัวร์ ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้
ราคาเริ่มต้น 3,883 บาท สายการบิน Nok Air ประเทศ พม่า ระยะเวลา 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ย่างกุ้ง

  • นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
  • สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน พระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า
  • นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมือง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า
  • นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ่อนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
  • อิสระช้อปปิ้งของฝาก ของพื้นเมือง สินค้าที่ระลึก ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 04 ธันวาคม 2561
06 ธันวาคม 2561
11 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *