ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้

ทัวร์ ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้
ราคาเริ่มต้น 3,993 บาท สายการบิน Nok Air ประเทศ พม่า ระยะเวลา 1 วัน

ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้

ย่างกุ้ง

  • นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
  • สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พระนอนตาหวาน พระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า
  • นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองคู่บ้านคู่เมืองพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี
  • นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปประทับนั่งแกะสลักจากหินอ่อนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
  • อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน หรือตลาดสก๊อต ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 03 เมษายน 2561
04 เมษายน 2561
10 เมษายน 2561
11 เมษายน 2561
12 เมษายน 2561
14 เมษายน 2561
15 เมษายน 2561
24 เมษายน 2561
24 เมษายน 2561
25 เมษายน 2561
26 เมษายน 2561
05 พฤษภาคม 2561
12 พฤษภาคม 2561
16 พฤษภาคม 2561
17 พฤษภาคม 2561
22 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม 2561
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *