ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้ 4,444

ทัวร์ ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้
ราคาเริ่มต้น 4,444 บาท สายการบิน Nok Air ประเทศ พม่า ระยะเวลา 1 วัน

    ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้

เที่ยวพม่าวันเดียว

  • นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
  • สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี(พระนอนตาหวาน) พระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า
  • นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า
  • นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ่อนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
  • อิสระช้อปปิ้งตลาดโบโจ๊กอองซาน หรือตลาดสก๊อต ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
กำหนดการ 07 พฤศจิกายน 2560
08 พฤศจิกายน 2560
09 พฤศจิกายน 2560
28 พฤศจิกายน 2560
29 พฤศจิกายน 2560
30 พฤศจิกายน 2560
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *