มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,988 บาท สายการบิน Malaysia Airlines ประเทศ มาเลเซีย ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

    ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน เก็นติ้ง

 • ชม “กรุงกัวลาลัมเปอร์” เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย
 • ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า ลานแห่งอิสรภาพ
 • เยือนคาเมรอน ไฮแลนด์ สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อ
 • ชมความสวยงามของ ไร่ชาคาเมรอน
 • อิสระท่องเที่ยวที่ เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า สวนสนุกTheme Park สวนสนุกในร่ม
 • ชม Lavender Cameron Garden สวนดอกลาเว็นเดอร์และดอกไม้เมืองหนาว
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด์” เมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
 • ชมวัดถ้ำบาตู ชมวัดฮินดูขนาดใหญ่
 • ชมและถ่ายรูปคู่พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า
 • ชมและถ่ายรูปกับตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนัส
 • ลิ้มรสช็อกโกแลตที่ Cocoa Boutique โรงงานผลิตช็อคโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย
 • ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซีย
 • ชมอาคารมัสยิดสีชมพู สะพานแขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม
กำหนดการ 06 เมษายน – 08 เมษายน 2560
07 เมษายน – 09 เมษายน 2560
05 พฤษภาคม – 07 พฤษภาคม 2560
19 พฤษภาคม – 21 พฤษภาคม 2560
16 มิถุนายน – 18 มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2560
07 กรกฎาคม – 09 กรกฎาคม 2560
14 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2560
11 สิงหาคม – 13 สิงหาคม 2560
18 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2560
08 กันยายน – 10 กันยายน 2560
29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2560
06 ตุลาคม – 08 ตุลาคม 2560
20 ตุลาคม – 22 ตุลาคม 2560
27 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2560
10 พฤศจิกายน – 12 พฤศจิกายน 2560
24 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน 2560
08 ธันวาคม – 10 ธันวาคม 2560
22 ธันวาคม – 24 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *