มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,988 บาท สายการบิน Malaysia Airlines ประเทศ มาเลเซีย ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • The Best Of Malaysia Cameron Genting 2 ขุนเขาท้าไอหมอก ลมหนาว
  • เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์(MH)บินตรงลงกัวลาลัมเปอร์
  • เยือนเมืองเมืองตากอากาศ คาเมรอน มีอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม
  • เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน
  • เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์
กำหนดการ 11 กุมภาพันธ์ – 13 กุมภาพันธ์ 2560
17 กุมภาพันธ์ – 19 กุมภาพันธ์ 2560
24 มีนาคม – 26 มีนาคม 2560
31 มีนาคม – 02 เมษายน 2560
06 เมษายน – 08 เมษายน 2560
07 เมษายน – 09 เมษายน 2560
13 เมษายน – 15 เมษายน 2560
21 เมษายน – 23 เมษายน 2560
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *