มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,777 บาท สายการบิน THAI Smile ประเทศ จีน ระยะเวลา 4 วัน 3 วัน

มาเก๊า จูไห่

มาเก๊า

  • ชมเจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัวริมทะเล
  • เยี่ยมชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล โบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่
  • สัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสที่ The Venetian Resort โรงแรมสุดหรู
  • ถ่ายรูปคู่สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี่”
  • นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ ณ วัดผู่โถว
  • เยือนพระราชวังหยวนหมิงหยวน ชมโชว์แสง สี เสียง สุดตระการตา
  • อิสระช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด แบรนด์เนมก้อปปี้ ที่ตลาดใต้ดินกงเป่ย

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599
ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 09 มีนาคม – 11 มีนาคม 2561
16 มีนาคม – 18 มีนาคม 2561
17 มีนาคม – 19 มีนาคม 2561
23 มีนาคม – 25 มีนาคม 2561
24 มีนาคม – 26 มีนาคม 2561
30 มีนาคม – 01 เมษายน 2561
05 เมษายน – 07 เมษายน 2561
06 เมษายน – 08 เมษายน 2561
07 เมษายน – 09 เมษายน 2561
13 เมษายน – 15 เมษายน 2561
14 เมษายน – 16 เมษายน 2561
20 เมษายน – 22 เมษายน 2561
21 เมษายน – 23 เมษายน 2561
27 เมษายน – 29 เมษายน 2561
28 เมษายน – 30 เมษายน 2561
04 พฤษภาคม – 06 พฤษภาคม 2561
05 พฤษภาคม – 07 พฤษภาคม 2561
10 พฤษภาคม – 12 พฤษภาคม 2561
11 พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม 2561
12 พฤษภาคม – 14 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม – 21 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2561
26 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2561
01 มิถุนายน – 03 มิถุนายน 2561
02 มิถุนายน – 04 มิถุนายน 2561
08 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2561
09 มิถุนายน – 11 มิถุนายน 2561
15 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 2561
16 มิถุนายน – 18 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *