พม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด

ทัวร์ พม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด
ราคาเริ่มต้น 11,777 บาท สายการบิน THAI Smile ประเทศ จีน ระยะเวลา 4 วัน 3 วัน

ย่างกุ้ง 1 วัน

ย่างกุ้ง 1 วัน

  • ขอพรวัดพระเขี้ยวแก้ว จากศรีลังกาตั้งแต่สมัยพระเจ้าบุเรงนอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองย่างกุ้ง
  • สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนที่มีความสวยงามและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า
  • สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
  • นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรเทพทันใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าและชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา
  • เยือนวัดงาทัตจี สักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก ที่ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599
ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 24 กุมภาพันธ์ 2561
25 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
01 มีนาคม 2561
02 มีนาคม 2561
03 มีนาคม 2561
04 มีนาคม 2561
07 มีนาคม 2561
08 มีนาคม 2561
09 มีนาคม 2561
10 มีนาคม 2561
11 มีนาคม 2561
14 มีนาคม 2561
15 มีนาคม 2561
16 มีนาคม 2561
17 มีนาคม 2561
18 มีนาคม 2561
21 มีนาคม 2561
22 มีนาคม 2561
23 มีนาคม 2561
24 มีนาคม 2561
25 มีนาคม 2561
28 มีนาคม 2561
29 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2561
01 เมษายน 2561
04 เมษายน 2561
05 เมษายน 2561
06 เมษายน 2561
07 เมษายน 2561
08 เมษายน 2561
09 เมษายน 2561
11 เมษายน 2561
12 เมษายน 2561
13 เมษายน 2561
14 เมษายน 2561
15 เมษายน 2561
16 เมษายน 2561
18 เมษายน 2561
19 เมษายน 2561
20 เมษายน 2561
21 เมษายน 2561
22 เมษายน 2561
25 เมษายน 2561
26 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
28 เมษายน 2561
29 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561
01 พฤษภาคม 2561
03 พฤษภาคม 2561
04 พฤษภาคม 2561
05 พฤษภาคม 2561
09 พฤษภาคม 2561
10 พฤษภาคม 2561
11 พฤษภาคม 2561
12 พฤษภาคม 2561
13 พฤษภาคม 2561
14 พฤษภาคม 2561
16 พฤษภาคม 2561
17 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม 2561
20 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
26 พฤษภาคม 2561
27 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม 2561
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *