พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้

ทัวร์ พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้
ราคาเริ่มต้น 3,883 บาท สายการบิน Nok Air ประเทศ พม่า ระยะเวลา 1 วัน

ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้

วันเดียวก็เที่ยวได้

  • นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
  • สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พระนอนตาหวาน พระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า
  • นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองคู่บ้านคู่เมืองพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี
  • นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปประทับนั่งแกะสลักจากหินอ่อนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
  • อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน หรือตลาดสก๊อต ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 12 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
21 มีนาคม 2562
23 มีนาคม 2562
26 มีนาคม 2562
27 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *