พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้

ทัวร์ พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้
ราคาเริ่มต้น 3,993 บาท สายการบิน Nok Air ประเทศ พม่า ระยะเวลา 1 วัน

พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้

พม่า

  • นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
  • สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พระนอนตาหวาน พระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า
  • นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองคู่บ้านคู่เมืองพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี
  • นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปประทับนั่งแกะสลักจากหินอ่อนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
  • อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน หรือตลาดสก๊อต ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 02 กันยายน 2561
11 กันยายน 2561
12 กันยายน 2561
18 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561
25 กันยายน 2561
26 กันยายน 2561
27 กันยายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *