พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้

ทัวร์ พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้
ราคาเริ่มต้น 3,883 บาท สายการบิน Nok Air ประเทศ พม่า ระยะเวลา 1 วัน

ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้

วันเดียวก็เที่ยวได้

  • นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรนัตโบโบยี (เทพทันใจ) อะมาดอว์เมี๊ยะ (เทพกระซิบ)
  • สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พระนอนตาหวาน พระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า
  • นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี
  • นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปประทับนั่งแกะสลักจากหินอ่อนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
  • อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซานหรือตลาดสก๊อต ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 07 สิงหาคม 2561
08 สิงหาคม 2561
09 สิงหาคม 2561
14 สิงหาคม 2561
15 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
28 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *