พม่าสุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ พม่าสุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,996 บาท สายการบิน Nok Air ประเทศ พม่า ระยะเวลา 2 วัน 1 วัน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง

ย่างกุ้ง

  • ขอพรที่วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเขี้ยวแก้วจากศรีลังกาสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของย่างกุ้ง
  • สักการะพระเจดีย์กาบาเอ เจดีย์ทรงกลม ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุและองค์พระประธานหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์
  • สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและมีดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า
  • เยือนวัดงาทัตจี ที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่เท่าตึก 5 ชั้นที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
  • นมัสการมหาวิชยเจดีย์ ที่นับถือของชาวพม่า ภายในเจดีย์มีห้องโถงใหญ่ เพดานเป็นท้องฟ้าและผนังรอบๆเป็นภาพต้นโพธิ์
  • สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งเด่นเป็นสง่ากลางเมืองย่างกุ้ง
  • นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรนัตโบโบยี(เทพทันใจ) ขอพรเทพกระซิบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าและชาวไทยนิยมไปกราบไหว้ขอพร
  • ชมวัดพระหินอ่อน เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า
  • อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ระลึกมากมายในราคาถูก ที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599
ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 16 – 17 มีนาคม2561
17 – 18 มีนาคม2561
21 – 22 มีนาคม2561
22 – 23 มีนาคม2561
24 – 25 มีนาคม2561
25 – 26 มีนาคม2561
28 – 29 มีนาคม2561
29 – 30 มีนาคม2561
30 – 31 มีนาคม2561
31มีนาคม2561 – 01เมษายน 2561
04 – 05 เมษายน 2561
05 – 06 เมษายน 2561
06 – 07 เมษายน 2561
07 – 08 เมษายน 2561
12 – 13 เมษายน 2561
13 – 14 เมษายน 2561
14 – 15 เมษายน 2561
15 – 16 เมษายน 2561
18 – 19 เมษายน 2561
19 – 20 เมษายน 2561
20 – 21 เมษายน 2561
21 – 22 เมษายน 2561
25 – 26 เมษายน 2561
26 – 27 เมษายน 2561
27 – 28 เมษายน 2561
28 – 29 เมษายน 2561
29 – 30 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561 – 01 พฤษภาคม 2561
01 – 02 พฤษภาคม 2561
03 – 04 พฤษภาคม 2561
04 – 05 พฤษภาคม 2561
05 – 06 พฤษภาคม 2561
06 – 07 พฤษภาคม 2561
09 – 10 พฤษภาคม 2561
10 – 11 พฤษภาคม 2561
11 – 12 พฤษภาคม 2561
13 – 14 พฤษภาคม 2561
14 – 15 พฤษภาคม 2561
17 – 18 พฤษภาคม 2561
18 – 19 พฤษภาคม 2561
19 – 20 พฤษภาคม 2561
23 – 24 พฤษภาคม 2561
24 – 25 พฤษภาคม 2561
25 – 26 พฤษภาคม 2561
26 – 27 พฤษภาคม 2561
27 – 28 พฤษภาคม 2561
28 – 29 พฤษภาคม 2561
29 – 30 พฤษภาคม 2561
01 – 02 มิถุนายน 2561
02 – 03 มิถุนายน 2561
03 – 04 มิถุนายน 2561
06 – 07 มิถุนายน 2561
07 – 08 มิถุนายน 2561
08 – 09 มิถุนายน 2561
09 – 10 มิถุนายน 2561
10 – 11 มิถุนายน 2561
13 – 14 มิถุนายน 2561
14 – 15 มิถุนายน 2561
15 – 16 มิถุนายน 2561
16 – 17 มิถุนายน 2561
17 – 18 มิถุนายน 2561
20 – 21 มิถุนายน 2561
21 – 22 มิถุนายน 2561
22 – 23 มิถุนายน 2561
27 – 28 มิถุนายน 2561
28 – 29 มิถุนายน 2561
29 – 30 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม2561
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *