ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท สายการบิน Air Asia ประเทศ กัมพูชา ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

กัมพูชา เสียมเรียบกัมพูชา

  • ล่องเรือ ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณ โตนเลสาบ
  • สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม พระพุทธรูปคู่พี่น้องเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองเสียมเรียบ
  • ชมวัดใหม่ วัดที่สร้างเมรุุสำหรับเก็บกระดูกชาวเขมรที่ไม่ยอมอ่อนน้อมในการเข้าเป็นสมาชิกของเขมรแดง
  • ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ของฝาก ของที่ระลึก ของเมืองเสียมเรียบ ณ ตลาดซาจ๊ะ
  • เยือนนครธม เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
  • ชมปราสาทบายน ที่ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้า
  • ชมปราสาทตาพรหม ปราสาทหินในยุคสุดท้ายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
  • ชมลานพระเจ้าขี้เรื้อน และส่วนสำคัญของทริปที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ ปราสาทนครวัด

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 02 กุมภาพันธ์ – 03 กุมภาพันธ์ 2562
02 มีนาคม – 03 มีนาคม 2562
30 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562
07 เมษายน – 08 เมษายน 2562
13 เมษายน – 14 เมษายน 2562
14 เมษายน – 15 เมษายน 2562
27 เมษายน – 28 เมษายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *