ทัวร์ไต้หวัน สบายพาเพลิน ซันมูนเลค 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ ไต้หวัน สบายพาเพลิน ซันมูนเลค 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,991 บาท สายการบิน Nok Scoot ประเทศ ไต้หวัน ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
  • นมัสการพระทนต์ (ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง
  • กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ขอพรเทพเจ้าแห่งความรัก ที่รู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา”
  • อิสระช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่นิยมที่สุดของเมืองไถจง
  • เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
  • เพลิดเพลินช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป
  • เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมเส้นทางรถไฟแห่งแรกของไต้หวันที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง
  • ชมโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน ใครไม่ได้ถ่ายถือว่ามาไม่ถึง
  • อิสระช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 12 พฤษภาคม – 16 พฤษภาคม 2561
13 พฤษภาคม – 17 พฤษภาคม 2561
14 พฤษภาคม – 18 พฤษภาคม 2561
15 พฤษภาคม – 19 พฤษภาคม 2561
16 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2561
17 พฤษภาคม – 21 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม – 22 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม – 23 พฤษภาคม 2561
20 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม 2561
21 พฤษภาคม – 25 พฤษภาคม 2561
22 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม 2561
26 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2561
27 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2561
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2561
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561
01 มิถุนายน – 05 มิถุนายน 2561
02 มิถุนายน – 06 มิถุนายน 2561
03 มิถุนายน – 07 มิถุนายน 2561
04 มิถุนายน – 08 มิถุนายน 2561
05 มิถุนายน – 09 มิถุนายน 2561
06 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2561
07 มิถุนายน – 11 มิถุนายน 2561
08 มิถุนายน – 12 มิถุนายน 2561
09 มิถุนายน – 13 มิถุนายน 2561
10 มิถุนายน – 14 มิถุนายน 2561
11 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2561
12 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2561
13 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 2561
14 มิถุนายน – 18 มิถุนายน 2561
15 มิถุนายน – 19 มิถุนายน 2561
16 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน – 21 มิถุนายน 2561
18 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2561
19 มิถุนายน – 23 มิถุนายน 2561
20 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2561
21 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2561
22 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2561
23 มิถุนายน – 27 มิถุนายน 2561
24 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2561
25 มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2561
26 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *