ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,991 บาท สายการบิน Bangkok Airways ประเทศ ลาว ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

ทัวร์เวียงจันทน์

 • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
 • ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
 • ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
 • นมัสการพระธาตุหลวง พระเจดีย์โลกะจุฬามณี สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
 • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวหลวงพระบาง
 • เยี่ยมชมวัดสีสะเกด หอคำ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน
 • ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
 • ชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม อดีตที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคู่หลวงพระบาง
 • ชมพระราชวังหลวงพระบาง อาคารเก่าที่มีสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว
 • เที่ยวชมวัดเชียงทอง วัดสำคัญและมีความงดงามเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว
 • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 11 พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม 61
18 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 61
25 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 61
01 มิถุนายน – 03 มิถุนายน 61
08 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 61
15 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 61
22 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 61
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 61
06 กรกฎาคม – 08 กรกฎาคม 61
07 กรกฎาคม – 09 กรกฎาคม 61
13 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 61
14 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 61
20 กรกฎาคม – 22 กรกฎาคม 61
21 กรกฎาคม – 23 กรกฎาคม 61
27 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 61
28 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 61
03 สิงหาคม – 05 สิงหาคม 61
04 สิงหาคม – 06 สิงหาคม 61
10 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 61
11 สิงหาคม – 13 สิงหาคม 61
17 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 61
18 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 61
24 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 61
25 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 61
31สิงหาคม – 02กันยายน 61
01 กันยายน – 03 กันยายน 61
07 กันยายน – 09 กันยายน 61
08 กันยายน – 10 กันยายน 61
14 กันยายน – 16 กันยายน 61
15 กันยายน – 17 กันยายน 61
21 กันยายน – 23 กันยายน 61
22 กันยายน – 24 กันยายน 61
28 กันยายน – 30 กันยายน 61
29 กันยายน – 01ตุลาคม 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *