ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,998 บาท สายการบิน T’Way ประเทศ เกาหลี ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี

 • ชมไฮไลท์ยัคซายอแรแดพุล ผลงานประติมากรรมหินระดับโลก ณ วัดดงฮวาซา
 • เยือนสวนสนุกประจำเมืองแทกู E-World สวนสนุกที่ใหญ่เป็นลำดับที่สามของเกาหลีใต้
 • เยี่ยมชม 83 Tower สัญลักษณ์ของเมืองแทกู หอคอยชมวิวที่สูงที่สุดและดีที่สุดของเมือง
 • ถ่ายภาพอย่างสนุกสนานที่ Art Magic ศิลปะภาพวาดลวงตา ศิลปะแนวคิดรูปแบบใหม่
 • ช้อปปิ้ง Dongseongno Street ตลาดเสื้อผ้าขนาดใหญ่ ถนนสายแฟชั่นที่สำคัญของแทกู
 • เยี่ยมชม Daegu Otgol Village สถานที่ถ่ายทำรายการชื่อดังอย่าง Running Man
 • ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู ศูนย์กลางในการเผยแพร่และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
 • เยือนเมืองเคียงจู ชมหมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย ซึ่งเป็นคนดั้งเดิมของจังหวัด gyeongchangdo
 • ชมถ้ำซอกกูรัม หนึ่งมรดกโลก ชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแกรนิตอายุนับพันปี
 • ชมหอดูดาวซอมซองแด หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก
 • เยือนวัดพุลกุกซา สร้างขึ้นสมัยอาณาจักรชิลล่า และยังเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
 • สู่เมืองปูซาน เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือซานโตรินี่เกาหลี
 • ชม Songdo Skywalk สะพานชมวิวที่ทอดยาวลงไปในทะเล บริเวณชายหาดซองโด
 • ชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนราม่าที่ ปูซานทาวเวอร์ แลนด์มาร์คสำคัญของปูซาน
 • เยี่ยมชมวัดเก่าแก่ที่สวยสุดในปูซานสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล วัดแฮดงยงกุงซา
 • ชม Okgol Village หมู่บ้านเก่าแก่ ที่อยู่ของขุนนางและชนชั้นสูงแห่งยุคสมัยราชวงศ์โชซอน
 • อิสระะช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ตลาดซอมุน, ตลาดปลาจากัลชิ, ตลาดนัมโพดง

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 10 พฤษภาคม – 14 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม – 23 พฤษภาคม 2561
27 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2561
16 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2561
23 มิถุนายน – 27 มิถุนายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *