ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท สายการบิน Air Asia ประเทศ มาเก๊า, ฮ่องกง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

    มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง

  • เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
  • ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
  • เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง ณ THE PARISIAN MACAO
  • นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง
  • พิเศษ
    • 1. เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน บินเช้า กลับดึก
    • 2. พักฮ่องกง 2 คืนไม่เหนื่อย
กำหนดการ 14 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2560
28 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2560
03 พฤศจิกายน – 05 พฤศจิกายน 2560
11 พฤศจิกายน – 13 พฤศจิกายน 2560
30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2560
03 มีนาคม – 05 มีนาคม 2561
10 มีนาคม – 12 มีนาคม 2561
16 มีนาคม – 18 มีนาคม 2561
17 มีนาคม – 19 มีนาคม 2561
23 มีนาคม – 25 มีนาคม 2561
24 มีนาคม – 26 มีนาคม 2561
20 เมษายน – 22 เมษายน 2561
21 เมษายน – 23 เมษายน 2561
04 พฤษภาคม – 06 พฤษภาคม 2561
11 พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม 2561
12 พฤษภาคม – 14 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม – 21 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2561
26 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2561
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *