ทัวร์บาหลี Bali Surprise 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ บาหลี Bali Surprise 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,988 บาท สายการบิน Air Asia ประเทศ อินโดนีเซีย ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

    ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย

  • สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี
  • ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์”
  • ชมภูเขาไฟคินตามณี วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน
  • ชิมอาหารทะเลสด ที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
  • ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต”
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาสุดถูกที่อูบุด
กำหนดการ 10 พฤศจิกายน – 13 พฤศจิกายน 2560
08 ธันวาคม – 11 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2561
25 มกราคม – 28 มกราคม 2561
22 กุมภาพันธ์ – 25 กุมภาพันธ์ 2561
08 มีนาคม – 11 มีนาคม 2561
22 มีนาคม – 25 มีนาคม 2561
06 เมษายน – 09 เมษายน 2561
12 เมษายน – 15 เมษายน 2561
14 เมษายน – 17 เมษายน 2561
10 พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม 2561
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *