ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท สายการบิน Air Asia ประเทศ อินโดนีเซีย ระยะเวลา 4 วัน 3 วัน

ทัวร์บาหลี

 • ชมความงดงามของวิหารอูรูวาตู ชมวิวทิวทัศน์ทีงดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี
 • เยือนวัดอูลูวาตู หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลี วัดที่มีอิทธิพลในการเป็นแนวทาง
 • ชิมอาหารทะเลสดที่หาดจิมบารัน ชายหาดสุดแสนโรแมนติก หนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี
 • ชมการแสดงระบำสิงโต หรือบารองเเดนซ์ แสดงเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดี
 • เยือนหมู่บ้าน Mas ชมขั้นตอนการแกะสลักไม้ Sandra Wood ซึ่งเป็นงานฝีมือดั้งเดิม
 • เยือนหมู่บ้านคินตามณี ชมภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ หุบเขาที่มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม
 • เยี่ยมชมวัดปุราเตียร์ตาอัมปีล ที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ล้างร่างกายเพื่อรักษาโรคและเพื่อความสิริมงคล
 • ชมวัดปูราตามันอายุน ราชเทวสถานที่เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี
 • เยือนทะเลสาบบราตัน เยือนวัดอูลันดานูบราตัน วัดที่ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบ
 • ชมวิหารทานาต์ลอต มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี
 • อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกและของที่ระลึกที่ตลาดปราบเซียน ตลาดอูบุด

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599
ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ  05 เมษายน – 08 เมษายน 2561
12 เมษายน – 15 เมษายน 2561
03 พฤษภาคม – 06 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2561
14 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 2561
26 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2561
09 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2561
11 ตุลาคม – 14 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม – 28 ตุลาคม 2561
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *