ชายน์นิ่ง อิน เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ SHINING IN MYANMAR 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท สายการบิน Thai Lion air ประเทศ พม่า ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

    พม่า 3 มหาบูชาสถาน

 • สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน
 • นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ขนาดเล็กตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่
 • ชมพระเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า
 • เยือนพระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี
 • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์
 • สักการะเจดีย์กลางน้ำ พระเจดีย์เยเลพญา ที่สักการะของชาวสิเรียม
 • ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดไจ้คะวาย
 • นมัสการพระนอนตาหวาน พระที่มีความสวยงามที่สุดและมีขนตาที่งดงาม
 • ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ
 • ชมพระราชวังบุเรงนอง พระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
 • เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
กำหนดการ 01 ตุลาคม – 03 ตุลาคม 2560
05 ตุลาคม – 07 ตุลาคม 2560
07 ตุลาคม – 09 ตุลาคม 2560
08 ตุลาคม – 10 ตุลาคม 2560
13 ตุลาคม – 15 ตุลาคม 2560
14 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2560
15 ตุลาคม – 17 ตุลาคม 2560
20 ตุลาคม – 22 ตุลาคม 2560
21 ตุลาคม – 23 ตุลาคม 2560
27 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2560
28 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2560
11 พฤศจิกายน – 13 พฤศจิกายน 2560
18 พฤศจิกายน – 20 พฤศจิกายน 2560
24 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน 2560
01 ธันวาคม – 03 ธันวาคม 2560
09 ธันวาคม – 11 ธันวาคม 2560
22 ธันวาคม – 24 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2561
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *