ข้อมูลประเทศไต้หวัน

ข้อมูลประเทศไต้หวัน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

195 ตึกเอ็มไพรส์ 2 ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-670-0200-9

โทรสาร 02-670-0220

 

เอกสารการเดินทาง

พาสปอร์ตอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 30 วัน

 

ความแตกต่างเวลา

เวลาในประเทศไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

 

สกุลเงิน

สกุลเงินประเทศไต้หวันเรียก ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ “TWD” (1 TWD ประมาณ 1.10 บาท)

 

สินค้าน่าซื้อ

ผ้าบาติก ผ้าไหม เครื่องประดับเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *