ข้อมูลประเทศเกาหลี

ข้อมูลประเทศเกาหลี

สถานที่ติดต่อ

สถานทูตเกาหลี

23 ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์ 02-247-7537-39, 02-247-7540-41

โทรสาร 02-247-7534-5

 

เอกสารการเดินทาง

พาสปอร์ตอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

 

ความแตกต่างเวลา

เวลาในประเทศเกาหลีใต้เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

 

สกุลเงิน

สกุลเงินประเทศเกาหลีเรียก วอน “KRW” (1 บาท ประมาณ 34 วอน)

 

สินค้าน่าซื้อ

เครื่องสำอาง เสื้อผ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *