ข้อมูลประเทศฮ่องกง

ข้อมูลประเทศฮ่องกง

สถานที่ติดต่อ

ชั้น 2 อาคาร AA Building 55 รัชดาภิเษก ซอย3 กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-245-0888

โทรสาร 02-247-2214

 

เอกสารการเดินทาง

พาสปอร์ตอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 30 วัน

 

ความแตกต่างเวลา

เวลาในประเทศฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

 

สกุลเงิน

สกุลเงินประเทศฮ่องกงเรียก ดอลลาร์ฮ่องกง “HKD” (1 ดอลลาร์ฮ่องกง ประมาณ 4.50 บาท)

 

สินค้าน่าซื้อ

สินค้าแบนด์เนม น้ำหอม กังหันวัดแชกง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *