ข้อมูลประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลประเทศญี่ปุ่น

สถานที่ติดต่อ

สถานทูตญี่ปุ่น

177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-696-3000, 02-207-8500

 

เอกสารการเดินทาง

พาสปอร์ตอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 15 วัน

 

ความแตกต่างเวลา

เวลาในประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

 

สกุลเงิน

สกุลเงินประเทศญี่ปุ่นเรียก เยน “JPY” (1 เยน ประมาณ 25 สตางค์)

 

สินค้าน่าซื้อ

ขนมของญี่ปุ่น เครื่องสำอาง อาหารเสริมและยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *