Manassanant Travel

Your Travel Consultant

ทัวร์ไต้หวัน
Taiwan Tour Tours

TAIWAN TAIPEI ALISHAN 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ TAIWAN TAIPEI ALISHAN 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท สายการบิน Nok Scoot ประเทศ ไต้หวัน ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

    ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน

 • เยือนวัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
 • ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
 • เยือนวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งจากชมพูทวีป
 • นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
 • ชมความสวยงามของไม้สลักรูปเจ้าแม่กวนอิมที่พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
 • เยือนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน ชมสวนสนพันปี
 • ชมสัญลักษณ์เมืองไทเป ตึกไทเป 101 ที่มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเป
 • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่มีบันทึกประวัติท่านนายพล เจียง ไค เช็ค
 • ท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ที่คนไทยนิยมเรียกสยามสแควร์เมืองไทย
 • ชมหินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา ณ อุทยานเหย๋หลิ่ว
 • อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน
กำหนดการ 01 กุมภาพันธ์ – 06 กุมภาพันธ์ 2561
04 กุมภาพันธ์ – 09 กุมภาพันธ์ 2561
07 กุมภาพันธ์ – 12 กุมภาพันธ์ 2561
08 กุมภาพันธ์ – 13 กุมภาพันธ์ 2561
18 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ 2561
22 กุมภาพันธ์ – 27 กุมภาพันธ์ 2561
25 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2561
01 มีนาคม – 06 มีนาคม 2561
04 มีนาคม – 09 มีนาคม 2561
07 มีนาคม – 12 มีนาคม 2561
08 มีนาคม – 13 มีนาคม 2561
11 มีนาคม – 16 มีนาคม 2561
15 มีนาคม – 20 มีนาคม 2561
18 มีนาคม – 23 มีนาคม 2561
downloadbt_02

Please follow and like us:

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *