Manassanant Travel

Your Travel Consultant

ทัวร์ไต้หวัน
Taiwan Tour Tours

Taiwan No.One 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ Taiwan No.One 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท สายการบิน Nok Scoot ประเทศ ไต้หวัน ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน

 • ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
 • เยือนวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งจากชมพูทวีป
 • นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
 • ชมหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน
 • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต พร้อมชิมชานมไข่มุกขึ้นชื่อ
 • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่มีบันทึกประวัติท่านนายพล เจียง ไค เช็ค
 • ถ่ายรูปคู่สัญลักษณ์เมืองไทเป ตึกไทเป 101 ที่มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเป
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ที่คนไทยนิยมเรียกสยามสแควร์เมืองไทย
 • เดินเที่ยวหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน
 • ชมโขดหินแปลกตา และหินเศียรราชินีชื่อดัง ณ อุทยานเหย๋หลิ่ว
 • ปล่อยโคมลอยที่สถานที่ยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
 • ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครัน

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
09 – 13 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
29 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
30 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562
31 ธันวาคม 2561 – 04 มกราคม 2562
04 – 08 มกราคม 2562
09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562

Please follow and like us:

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *