แสวงบุญอินเดีย เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน กับมนัสนันท์ ทราเวล

    แสวงบุญอินเดีย เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน       แสวงบุญอินเดีย เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน กับมนัสนันท์ ทราเวล รวมภาพความประทับใจทริปแสวงบุญ นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน(ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน) 4 ตำบล

Read more