ทัวร์พม่า หงสาวดี

โอบบุญ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

ร่วมพิธีมงคล เทินพระธาตุวัดกาบาเอ ขอพรเทพทันใจ สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า นั่งกระเช้าชมวิวสุดฟินขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

สายบุญ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน

สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า ชมเยเลพญาเจดีญ์กลางน้ำ นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ

Special Myanmar 2 วัน 1 คืน

Special Myanmar 2 วัน 1 คืน โปรแกรม Spec…

ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า

อีกหนึ่งกรุ๊ปที่ไว้ใจให้มนัสนันท์ ทราเวลพาไป สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า ณ ย่างกุ้ง และหงสาวดี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

Myanmar โปรจัดให้ 3 วัน 2 คืน

Myanmar โปรจัดให้ 3 วัน 2 คืน โปรแกรม My…

Special Myanmar 2 วัน 1 คืน

Special Myanmar 2 วัน 1 คืน โปรแกรม Spec…

โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน

โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 …

โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน

โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 …

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113