ทัวร์พม่า สิเรียม

โปรสุขใจ บินไปอิ่มบุญ

พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม ขอพรเทพทันใจเจดีย์สุเล นั่งเรือแจว ชมพระเจดีย์เยเลพญา ขอพร เทพทันใจ เทพกระซิบ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

โปรให้ใจ เมียนมาร์

สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ เข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์เทินพระธาตุที่วัดกาบาเอ

Hello Myanmar

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถา พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรค้าขายเจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

สายบุญ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน

สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า ชมเยเลพญาเจดีญ์กลางน้ำ นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ

ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด

ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด โปรแ…

พม่า เลสโก ชุ่มบุญ 3 วัน 2 คืน

พม่า เลสโก ชุ่มบุญ 3 วัน 2 คืน โปรแกรม พ…

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วั…

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113