ปิด 13 เส้นทางซ้อมใหญ่ ตุลาคม 2560

ปิด 13 เส้นทางซ้อมใหญ่

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ถวายพระเพลิง

ถวายพระเพลิง

ถวายพระเพลิง

ถวายพระเพลิง

ถวายพระเพลิง

ถวายพระเพลิง

ถวายพระเพลิง

 

ขอบคุณที่มา : https://www.brighttv.co.th/content/130105

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *