คนไทยไม่ต้องกรอก ตม.6

คนไทยไม่ต้องกรอก ตม.6

ข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวสัญชาติไทยมาแล้ว คนไทยไม่ต้องกรอก ตม.6

เพราะตั้งแต่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวสัญชาติไทยที่ต้องเดินทางเข้า-ออกประเทศ ไม่ต้องกรอกใบ ตม.6 อีกต่อไปแล้ว เพียงแค่ยื่นหนังสือเดินทางเพื่อสแกนและตรวจลงตราก็ถือว่าผ่านตม.แล้ว เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วจ้าา

แต่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยังคงต้องกรอกใบ ตม.6 เหมือนเดิม เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

 

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *