ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมระปุระ พุกาม ทะเลสาบอินเล 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ พม่า มัณฑะเลย์ อมระปุระ พุกาม ทะเลสาบอินเล 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท สายการบิน Myanmar Airways ประเทศ พม่า ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
เยือนดินแดนแห่งศาสนา และ อารยธรรม สัมผัสเมืองเก่ามัณฑะเลย์ ชมทุ่งเจดีย์สี่พันองค์ แห่งเมืองพุกาม ถือเป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า และเที่ยวชมกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ รัฐฉาน ทะเลสาบอินเล

  • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
  • เที่ยวชม สะพานไม้สักอูแบ็ง ที่ยาวที่สุดในโลก
  • ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้าย
  • สักการะเจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
  • สักการะพระบัวเข็ม ณ.วัดพองดออู ทะเลสาบอินเล
  • ชมวิถีชีวิตชาวอินคา คนพายเรือด้วยเท้า ส่วนปลูกผักลอยน้ำ

เมนูพิเศษ
1. กุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว
2. อาหารพื้นเมืองพม่า
3. อาหารไทย รสชาติคนไทย
4. น้ำดื่มทุกวัน วันละ 2 ขวด

พิเศษ!!! ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

กำหนดการ 22 ตุลาคม – 26 ตุลาคม 2559
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2559
05 พฤศจิกายน – 09 พฤศจิกายน 2559
12 พฤศจิกายน – 16 พฤศจิกายน 2559
26 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2559
03 ธันวาคม – 07 ธันวาคม 2559
10 ธันวาคม – 14 ธันวาคม 2559
17 ธันวาคม – 21 ธันวาคม 2559
24 ธันวาคม – 28 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม – 04 มกราคม 2560
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *